Vårdavtal

Avgifter

Urologcentrum i Borås har vårdavtal med Västra Götalandsregionen. Det betyder att VG Regionens regler för patientavgifter och högkostnadsskydd gäller även hos oss. Du betalar alltså samma avgifter här som du gör hos din vårdcentral eller på sjukhus.

För närvarande kostar besök med s.k. egenremiss 300 kr. Har man remiss från vårdcentral kostar besöket 100 kr. Har du ett s.k. ”frikort” (högkostnadsskydd) är besöket helt kostnadsfritt.

Du kan läsa allt om VG regionens patientavgifter här >>

Privat sjukvårdsförsäkring

Vi tar även emot dig som har privat sjukvårdsförsäkring, vilket uppemot en halv miljon svenskar har idag. Försäkringen tecknas vanligen via arbetsgivaren, men ibland även av privatpersoner.

Vi har avtal med de flesta försäkringsbolag. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag först om du vill nyttja din privata sjukvårdsförsäkring. Försäkringsbolaget sköter bokningen genom vårt gemensamma bokningssystem.

 

Vård och behandling

Vi utför de vanligaste förekommande behandlingar och ingrepp här på vår egen klinik. Därutöver innebär vårt avtal med VG-regionen att vi också kan remittera direkt till specialistsjukhus för de patienter som behöver mer avancerad vård. Det innebär att du här får en snabb specialistbedömning och hjälp att komma under korrekt behandling oavsett vårdbehov. Läs mer här >>

cardifFöretagarnasebtrygglivDKVIFEUROaccidentLänsförsäkringarlogotypvgregionenskandiavit